همانطور که میدانید گیمیفیکیشن مفهومی است که برای  هدایت سرمایه، کاهش هزینه و افزایش کارایی و بهره‌وری انسانها در کارهای واقعی آنها استفاده میشود. در تئوری میتوان گیمیفیکیشن و بازی آفرینی را تقریبا در تمامی کسب و کارها قابل اجرا دانست، ولی خوب در ایران بدلیل دید اشتباه نادرست از بازیها و قدرت آنها، گمیفیکیشن در حوزه هایی که حتی در کشورهای دیگر بیشترین سود و سطح رضایت را داشته قابل اجرا نیست.

تیم فراگیم نیز این حوزه ها را بطور کامل کنار گذاشته و تمام تمرکز خود را بر روی زمینه های مستعد در کشور قرار داده است. برای مثال یکی از مهمترین حوزه ها در گیمیفیکیشن برنامه های وفاداری مشتری میباشد. ولی بدلیل اجرا شدن فاجعه بار اینگونه برنامه ها در ایران و تخریب این مفهوم توسط شرکتها و سازمان های مختلف میتوانیم بگوییم که بدون برنامه ریزی های مختلف و تغییر المانهای اساسی به کار بردن و استفاده از گیمیفیکیشن به مانند استفاده از یک فریم‌ورک و چارچوب بسیار قوی و پیاده سازی فوق العاده ابتدایی و کودکانه‌ی مفاهیم اصلی در آن است، که نه تنها هیچ کمکی نمیکند، بلکه تاثیر منفی آن را نیز جبران ناپذیر خواهد کرد.

اگر میخواهید از زمینه نفوذ گیمیفکیشن در سازمان و یا شرکت خود باخبر شوید، در صورت تمایل با ما و یا با یکی از کسانی که دید واقعی در این زمینه را به شما بنماید مشاوره ای داشته باشد. ولی این نکته را در نظر داشته باشید که آمار جهانی به هیچ وجه قابل تعمیم در ایران نیستند.

ما نیز در ابتدا اینگونه فکر میکردیم که گیمیفیکیشن بمانند کشورهای توسعه یافته در ایران نیز قابل اجراست، ولی خوب بعد از موفق نشدن برنامه های بسیار، و به موفقیت رسیدن برنامه هایی که انتظار موفقیتشان کم بود کاملا دید خود را در زمینه های مختلف اصلاح کردیم، و تصمیم داریم که شما را نیز از پیشنهادهای اغوا کننده و اشتباه در این زمینه دور کنیم.

پیشنهاد ما به شما دست کشیدن از تلاش برای اختراع مجدد چرخ و باز کردن چشم خود بر روی واقعیت است. زمینه های بسیاری برای کسب سرمایه و هدایت آن وجود دارد که نباید به اشتباه آنها را تخریب کرد.
این را نیز بدانید که اگر برنامه ای مانند کلوپ هواداران و یا ایجاد مشتری های وفادار را در اولین تلاش خراب کردید در ابتدا باید هزینه ای بیشتر را برای بازگرداندن دید مشتری های خود به وضعیتی که قبل از آن داشتید صرف کنید و یا دیگر روی مشتری های قبلی خود حساب ویژه ای باز نکنید.

موفق باشید
تیم تخصصی فراگیم

Joomla SEF URLs by Artio
Loading...
Loading...